ازدواج
بحث و تحليل موضوعاتي پيرامون ازدواج
تاريخ : چهارشنبه ۷ بهمن۱۳۸۸ | نویسنده : جستجوگر
سلام

دكتر شاهين فرهنگ از روانشناسان خوب و حقيقت گرا چند روزي است سايت خودشون را افتتاح كردند 

ايشان در زمينه هاي كسب موفقيت دوره‌ةاي عمومي زير را طراحي و اجرا مي كنند.

انسان موفق... پيرامون هدفمند بودن و زندگي صحيح و جذب خوبيها و خوب بودن

ازدواج موفق ... پيرامون روشهاي جذب و انتخاب همسر و جلسات خواستگاري و نكات آن

خانواده موفق .. پيرامون چگونگي برخورد زن و مرد و نگاه از ديد 2 جنس و زندگي بر طبق نگاه برنده برنده

ارتباط موثر .. http://www.kht.ir