ازدواج
بحث و تحليل موضوعاتي پيرامون ازدواج
تاريخ : جمعه ۹ بهمن۱۳۸۸ | نویسنده : جستجوگر


سلام

يكي از معيارهاي انتخاب همسر بالغ بودن اوست از لحاظ مختلف

بلوغ در شش موضوع تعريف مي‌شود

اولين بلوغي كه همه اون رو مي‌شناسند ..
بلوغ جنسي هست كه در دخترها از 9 تا 12 سال به طول نرمال ممكنه اتفاق بيوفته و در پسرها 12 تا 15 سال .. (توجه كنيد اگر كسي خارج از اين سن .. چه زودتر چه ديرتر به بلوغ جنسي رسيده .. بهتر هست يك مشاوره با پزشك داشته باشه)

بلوغ عقلي
يعني تشخيص انتخاب خوب از بد و درست از نادرست در عرف جامعه .. مثلا بفهمه كه هر روز نبايد رفت گردش و خوشگذروني و يا كدام مسئله مهمتر هست و وقت بيشتري لازم دارد.. اين بلوغ در دخترها زودتر شروع ميشه و به صورت نرمال در دختر و پسر حداكثر تا سن 30 - 35 سال به نهايت خودش ميرسه
كسي كه به بلوغ عقلي رسيده باشد نسبت به خود و خانواده مسئوليت پذير است 

بلوغي شامل اين دو بلوغ هست كه به بلوغ نكاح ناميده ميشود.

بلوغ عاطفي 
يعني توانايي ابراز احساسات و حال و هواي تبادل محبت رو بصورت پايدار داشته باشد..  خنديدن گريه كردن و هر نوع احساس ديگر ... به طور نرمال و آماري دخترهاي زير 18 سال و پسرهاي زير 23 سال داراي ثبات كامل عاطفي نيستند و ممكن است امروز عاشق و فردا فارق باشند
اگر كسي به بلوغ عاطفي نرسيده باشد .. بايد در زندگي عشق رو گدايي كرد ازش . . خودش ابراز نميكند
ابراز كردن فقط با زبان نيست .. ممكن است با نوشتن يا هر وسيله ديگه باشد.
كسي كه غرورش نميگذارد ابراز احساسات كند به بلوغ عاطفي نرسيده

بلوغ اجتماعي 
به معني توانايي در ارتباط با افراد جامعه هست و شركت در اجتماعات يا حركتهاي اجتماعي .. مثلا وقتي يك حادثه طبيعي بوقوع پيوسته و همه دارند به نوعي كمك ميكنند ... شخص مورد نظر نگويد حالا كه اتفاق افتاده مگه ما ميتونيم زمان رو برگردونيم عقب .. ولش كن .. كاري از ما برنمياد .. و هيچ اقدام موثري انجام ندهد
كسي كه به بلوغ اجتماعي رسيده باشد نسبت به جامعه مسئوليت پذير است 
كسي كه بلوغ اجتماعي نرسيده ار چراغ قرمز رد ميشه و قانون گريز است.


بلوغ فرهنگي
كسي كه بلوغ فرهنگي ميرسد سرشار از اشتياق به زندگي است و خوب مي‌بيند و  خوب تحليل ميكند و خوب حرف ميزند .. دايم طبل ياس و نااميدي را نميزند. وقتي پاي صحبتش مي شينيد احساس سرزندگي ميكنيد (به صورت مجازي و توهم و دروغ)
نگاه مثبت دارد و پر از اميد است .. او به راه حلها تمركز ميكند .. هميشه ميداند كه راهي وجود دارد .. مدام در حال درس گرفتن از زمين و زمان است ..
كسي كه به بلوغ فرهنگي نرسيده به همه ميتواند توهين و تحقير كند 

بلوغ اخلاق
توهين نميكند در چهارچوب اخلاق  رفتار ميكند .. توهين نميكند .. به حقوق ديگران احترام ميگذارم . كم توقع هست آرام هست 
پيامبر اكرم: بهترين مردان شما كسي است كه با تقوا و خوش خلق .. با سخاوت باشند ..  چشم پاك و با پدر ومادر خوش رفتار  و به همسر ظلم نكنند كه پناه به ديگران ببرند

به بلوغ اخلاقي نرسيده ها :
تهمت و خسيس . تنگ نظر. دشنام گو و  تنها خور  بي خير ظلم به پدر ومادر آزار مي‌دهند   و همسر را كتك ميزنند و چنان آزار ميدهند كه به ديگران پناه ببرند.

بلوغ اقتصادي
جربزه و ميل به كار .. تن كار كردن .. مثلا كسي كه تحصيل ميكند .. حداقل درآمدي براي خودش ايجاد كرده مثلا تدريس
يعني امكان تامين معاش زندگي در حد حداقل يعني يك اتاق يا خونه حداقلي نه اينكه بايد حتما فلان باشد 
يعني بداند چه جوري بايد خرج كرد و چه جوري بايد درآمد داشت 
بلوغ اقتصادي در زمينه درآمد مربوط به مرد است و لي در مورد خرج كردن به زن ومرد مربوط ميشود
كسي كه بلوغ اقتصادي رسيده دنبال مال حلال هست و عقل معاش دارد دنبال دزدي نيست 
كسيكه به بلوغ اقتصادي رسيده هدف اقتصادي هم دارد .. چند سال ديگه ميخواد به كجا برسد
كسي كه دو ماه هست كار ميكند معلوم نيست بالغ اقتصادي داشته باشد.. كسي كه پيش باباش كار ميكنه اگر باباش ميچرخوندش و خودش هيچ . بالغ نيست .. كسي كه قرار هست بره سر كار خيلي خيلي خوب .. معلوم نيست  قابل اعتماد باشد
شغل دائمي و ثابت لازم است نه هر دائمي ثابت .. بلكه شغل معقول
منظور كارمندي نيست .. هر كار پيوسته و با ثباتي 

بلوغ اشد
كسي كه تمام بلوغ هاي اشاره شده رو داشته باشد بلوغ اشد دارد